Współczesna szkoła zawodowa

SYNTETYCZNA INFORMACJA O JEJ AUTORZE. RECENZJA  PRACY

     Agnieszka Jędrzejewska ukończyła Politechnikę Częstochowska na wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej w 2009 r. Od wrzesień 2010 r. podjęła pracę w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach. Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w klasach o profilu mechanicznym. Za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej była wielokrotnie wyróżniana nagrodami Dyrektora Szkoły.

     Jest mocno zaangażowana w pracę zawodową, zarówno poprzez prowadzenie procesu nauczania jak również organizację konkursów technicznych, zajęć pozaszkolnych itp. Jest młodym, energicznym nauczycielem, wnoszącym w życie szkoły nie tylko aspekt wiedzy zawodowej ale również uśmiech i zaangażowanie, łamiąc stereotyp, „że kobieta i technika to dwie sprzeczności”

     Do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich O/Skierniewice należy od 2018 r.  Z kol. Agnieszką współpracowałem wiele lat jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w tej samej szkole, w porównywalnym technicznie zakresie nauczania. Nasza współpraca na płaszczyźnie zawodowej zawsze przynosiła obustronne korzyści.

      Praca „Współczesna szkoła zawodowa”, jest publikacją, którą polecam wszystkim osobom, a zwłaszcza koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zainteresowanym problematyką współczesnej szkoły zawodowej. Tematyka pracy jest wkomponowana w założenia ideologiczne naszego Stowarzyszenia, w zakresie  współpracy ze szkołami zawodowymi i uczelniami technicznymi a także pomocy w rozwoju szkolnictwa zawodowego.  

     Zarówno część teoretyczna jak i badawcza, zawiera poważny  i cenny zakres informacji, które mają duże znaczenie przy zidentyfikowaniu decyzji edukacyjnych i zasad wyboru kształcenia, na poziome szkoły zawodowej i średniej technicznej. Ukazanie schematu i zasad podejmowania decyzji o wyborze szkoły, można wykorzystać przy prowadzeniu akcji rekrutacji uczniów kończących szkołę podstawową i stających przed wyborem dalszej drogi i kierunku kształcenia.

     Charakter pracy jest zgodny z kierunkiem, celami i zadaniami jakie Oddział SIMP w Skierniewicach nakreślił w swoim programie działań, szczególnie na płaszczyźnie likwidacji tzw. „luki pokoleniowej” członków SIMP i współpracy ze szkołami zawodowymi w regionie.  

     Z pełną odpowiedzialnością polecam tą pracę i jednocześnie za zgodą jej autora, umieszczam ją na stronie  Oddziału SIMP w Skierniewicach, z możliwością zapoznania się z nią i wniesienia swoich uwag.

     Po uzgodnieniu z Zarządem Głównym SIMP w Warszawie i za zgodą autora, będzie możliwość dostępu do tej pracy, dla członków Stowarzyszenia w całym kraju.

Praca w formie pliku pdf dostępna pod linkiemWspółczesna szkoła zawodowa.pdf

Przewiń do góry