Zakres uprawnień komisji

Na podstawie: aktu powołania Komisji Kwalifikacyjnej Nr 058 wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 04 maja 2015 r. oraz w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietna 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci (Dz. U nr 89, poz. 828, z późn. zm.),

– przyznano Komisji Kwalifikacyjnej nr 058 przy O/SIMP Skierniewice poniższy zakres uprawnień do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,

               przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5. urządzenia elektrotermiczne;

6. urządzenia do elektrolizy

7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

8. ——————————————————————————————————-

9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt:1,2,3,4,5,7,9,10

 

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające

             ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW

10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;

 

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające,

               przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu

2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5. ………………………………………………………………………………………

6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

9. turbiny gazowe;

10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 1;2,3,4,6,7,8,9,10.

Przewiń do góry