Skład Komisji

SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Nr 058/123/10/15 (*)

 do stwierdzania kwalifikacji osób dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych działającej przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Skierniewice 2015-20120

Lp Imię i nazwisko Funkcja w Komisji
1. Lech Pijus Przewodniczący Komisji
2. Włodzimierz Kuczyński Z-ca przewodniczącego Komisji
3. Józef Jarecki Członek Komisji
Sekretarz Komisji
4. Czesław Owczarek Członek Komisji
5. Henryk Godos Członek Komisji
6. Zbigniew Kozik Członek Komisji
7. Jan Woźniak Członek Komisji
8. Alfred Prokop Członek Komisji
9. Dariusz Knapski Członek Komisji
10. Andrzej Zarębski Członek Komisji
Główny Specjalista ds. BHP
11. Marek Kasza Członek Komisji

 (*) na podstawie aktu powołania Komisji Kwalifikacyjnej Nr 058 wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 04 maja 2015 r.