Skład Komisji

KOMISJA KWALIFIKACYJNA 058 PRZY O/SIMP SKIERNIEWICE 

SKŁAD KOMISJI

 1. Zbigniew Kozik 
 2. Włodzimierz Adam Kuczyński
 3. Henryk Godos
 4. Marek Andrzej Kasza
 5. Dariusz Stanisław Knapski
 6. Czesław Owczarek
 7. Lech Andrzej Pijus
 8. Alfred Prokop
 9. Jan Wojciech Woźniak 
 10. Andrzej Zarębski
 11. Filipek Krzysztof 
 12. Zwoliński Tadeusz
 13. Józef Jarecki 

FUNKCJA W KOMISJI

Przewodniczący Komisji
Z-ca przewodniczącego Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji. Specjalista ds. BHP
Członek Komisji
Członek Komisji. Specjalista ds. P-Poż
Członek Komisji. Sekretarz Komisji

                       

Przewiń do góry